Ataşehir Satılık Dükkan

Wiki Article

Ataşehir Satılık Kat

Ataşehir İmariskan Blokları Projesi son zamanlarda Ataşehir ilçesinde yapılan en büyük kentsel dönüşüm projelerinin başında geliyor diyebiliriz. Son dönemlerde artan emlak arayışı bir yana dursun İstanbul'un en gözde ilçeleri arasında hızla yükselen Ataşehir İmar İskan Blokları lüx tasarımları ve kalitesi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

İmar İskan Blokları Projesi Ataşehir Satılık Daire

Proje; Ataşehir İlçesi, Yenişehir Mahallesinde yer alan ve “İmar İskan Blokları” olarak bilinen yaklaşık 23 Ha’lık alanın (2.Etap), konsept kentsel tasarım projesi ve ilkesel kat planı şemalarının üretilmesini kapsar. Geçmişte “Gecekondu Önleme Bölgesi” ilan edilerek devlet eliyle imar edilen, Ataşehir Satılık Daire günümüzde ise fiziksel ömrünü tamamlamış bulunan yapı stoğunun yenilenmesi amaçlanmaktadır. Proje; kar amacı gütmeyen, hak sahiplerinin uzun zamana yayılmış mağduriyetlerini ortadan kaldırmayı öncelleyen bir “Kentsel Dönüşüm” pratiği hedefler.Farklı büyüklüklerde 3 alt bölge olarak ele alınan plan şemasının merkezinde, etkin olarak kullanılabilecek Mahalle Parkı, Sosyal Donatı Alanı ve Dini Tesis yer alır. Necip Fazıl Bulvarı hattında ise metro çıkışına kadar uzanan arayüzde, zemin katlarda günübirlik ticari işlevler yer alır. Metro çıkışı ve TEM otoyolu komşuluğundaki imar adaları, lokasyon avantajları Ataşehir Satılık Daire nedeni ile uzmanlaşmış ticaret-hizmet işlevlerini barındıracak nitelikte özelleşmiştir. Bahsi geçen lokasyonda konut dışı işlev yüklemeleri ile yaratılacak artı değer, proje bütününde daha az katlı bir yapılı çevre yaratmak hedefine imkan sağlayacaktır.

Tasarım yaklaşımında doğal ve yapay eşikler kadar, 1978 tarihli (komşuluk grubu oluşturma refleksi ile üretilmiş) Ataşehir Satılık Daire orjinal imar planının izlerinin geleceğe taşınması çabası belirleyici olmuştur.

Alan bütününde mevcut çift yönelişli-çıkma balkonlu tipolojik karakterin devamlılığını esas alarak, ortalama zemin+5 katlı, Ataşehir Satılık Daire hak sahiplerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek, nitelikli, güncel bir yapı-mekan organizasyonu oluşturmak hedeflenmiştir.

Kaynak : https://www.atasehitsatilik.com

Report this wiki page